Mateřská škola, Bylany, okres Chrudim
+420 774 447 117

Platby školné a stravné

PLATBY ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24 od září do června

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání "školné"

580,- Kč

(děti předškolní a s odkladem školní docházky jsou osvobozeny od platby)

Měsíční zálohy stravného

1050,- Kč/celodenní stravování

820,- Kč/polodenní stravování dětí

Číslo účtu mateřské školy: 2102294619/2010
variabilní symbol: osobní číslo dítěte (přiděleno v MŠ) 

 

Stravné se hradí bezhotovostně k 15. dni předchozího měsíce formou měsíčních záloh.

A to součtem stravného a školného.

Důležité zadávat při platbě přidělený variabilní symbol!!

 

Př 1/ Dítě má celodenní docházku a není zproštěno od platby školného:

1050 + 580 =1630,- Kč (1630,- bude hrazeno na účet MŠ)

Př 2/ Dítěti je k 1.9. 2022 více jak 5 let a má celodenní docházku.

1050 + 0 = 1050,- Kč

Př 3/ Dítě má polodenní docházku a není zproštěno od platby:

820 + 580 = 1400,- Kč

 

Každé pololetí provádíme vyúčtování.

Přeplatky jsou po vyúčtování vráceny na číslo účtu, které je vyplněno na přihlášce ke stravování.

Případné nedoplatky Vám oznámí vedoucí školní jídelny osobně a dohodne se s Vámi na formě úhrady dlužné částky.

Na požádání Vám také připraví přehled o čerpání stravného.

Úhrada stravného je povinná.

Opakované neuhrazení stravného v termínu je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a může být důvodem pro ukončení školní docházky (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Cena za stravování                                                 

Celodenní         50 Kč
Polodenní         39 Kč

---------------------------------
Přesnídávka     11 Kč
Oběd                28 Kč
Svačina            11 Kč

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace