Mateřská škola, Bylany, okres Chrudim
+420 774 447 117

Platby školné a stravné

 

Úplata za předškolní vzdělávání "školné" pro školní rok 2018/2019

348,- Kč/měsíc/dítě

Stravné

Celodenní .......36 Kč
Polodenní .......28 Kč

Přesnídávka ....... 8 Kč
Oběd .................20 Kč
Svačina............... 8 Kč

 

Úhrada stravného

Stravné se hradí bezhotovostně k 15. dni v měsíci formou měsíčních záloh ve výši:

  • 792 Kč/celodenní stravování dětí
  • 616 Kč/polodenní stravování dětí 

na číslo účtu mateřské školy: 2100 927 208/ 2010
variabilní symbol: osobní číslo dítěte (přiděleno v MŠ)

Každé pololetí provádíme vyúčtování.

Přeplatky jsou po vyúčtování vráceny na číslo účtu, které je vyplněno na přihlášce ke stravování.

Případné nedoplatky Vám oznámí vedoucí školní jídelny osobně a dohodne se s Vámi na formě úhrady dlužné částky.

Na požádání Vám také připraví přehled o čerpání stravného.

Úhrada stravného je povinná.

Opakované neuhrazení stravného v termínu je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a může být důvodem pro ukončení školní docházky (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon).

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace