Mateřská škola, Bylany, okres Chrudim
+420 774 447 117

Platby školné a stravné

 

Úplata za předškolní vzdělávání "školné" pro školní rok 2020/2021

392,- Kč/měsíc/dítě

Snížená platba za školné z důvodu přerušení/omezení provozu mateřké školy:
říjen 2020: 214,- Kč

leden 2021: 255,- Kć

březen 2021: 0,- Kč

duben 2021: 294,- Kč

 

Stravné 2020/21

Celodenní .......40 Kč
Polodenní .......31 Kč

Přesnídávka ....... 9 Kč
Oběd .................22 Kč
Svačina............... 9 Kč

 

Úhrada stravného 2020/21

Stravné se hradí bezhotovostně k 15. dni v měsíci formou měsíčních záloh ve výši:

  • 840 Kč/celodenní stravování dětí
  • 651 Kč/polodenní stravování dětí 

na číslo účtu mateřské školy: 2100 927 208/ 2010
variabilní symbol: osobní číslo dítěte (přiděleno v MŠ)

Každé pololetí provádíme vyúčtování.

Přeplatky jsou po vyúčtování vráceny na číslo účtu, které je vyplněno na přihlášce ke stravování.

Případné nedoplatky Vám oznámí vedoucí školní jídelny osobně a dohodne se s Vámi na formě úhrady dlužné částky.

Na požádání Vám také připraví přehled o čerpání stravného.

Úhrada stravného je povinná.

Opakované neuhrazení stravného v termínu je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a může být důvodem pro ukončení školní docházky (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon).

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace