Mateřská škola, Bylany, okres Chrudim
+420 774 447 117

Přijímací řízení

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

 

Mateřská škola, Bylany, okres Chrudim přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

 

02       Přijímá se od 1.9. 2018

03       Přijímá se od 1.9. 2018

04       Přijímá se od 1.9. 2018

10       Přijímá se od 1.9. 2018

11       Přijímá se od 1.9. 2018

14       Přijímá se od 1.9. 2018

18       Přijímá se od 1.9. 2018

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

Vyvěšeno dne: 15. 5. 2018

Mgr. Gabriela Kabešová, MBA, ředitelka školy

 

 

Přijímací řízení do Mateřské školy, Bylany, okres Chrudim pro školní rok 2018/2019

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/19 proběhne v Mateřské škole, Bylany, okres Chrudim dne 9. 5. 2018 od 10:30 do 15:00 hodin v kanceláři ředitelky mateřské školy.      


Rodiče (nebo jiní zákonní zástupci), kteří mají zájem o umístění dítěte do mateřské školy od začátku školního roku 2018/19, vyplní před termínem zápisu žádost o přijetí dítěte do mateřské školy (ke stažení na webových stránkách mateřské školy). Dále zajistí potvrzení žádosti dětským lékařem, který má dítě v péči. Žádost v termínu zápisu osobně donesou do mateřské školy, kde dostanou evidenční číslo své žádosti.

Pro ověření totožnosti žadatele a dítěte je nutné donést k zápisu občanský průkaz žadatele a rodný list dítěte.
Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli. Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny a bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií. Kritéria pro přijetí dítěte jsou před zápisem zveřejněna na webových stránkách mateřské školy. Děti jsou do mateřské školy přijímány podle počtu volných míst a podle počtu dosažených bodů.

Do 30 dnů od přijetí žádosti je na webových stránkách mateřské školy a na přístupné vývěsce v mateřské škole zveřejněn pod evidenčními čísly žádostí seznam přijatých dětí. V případě nepřijetí dítěte dostanou rodiče doporučenou zásilkou písemné rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné se prostřednictvím ředitelky mateřské školy do 15 dnů odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje (podrobnější informace o ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou uvedeny na rozhodnutí).

                                                                                             Mgr. Gabriela Kabešová, MBA

                                                                                                 ředitelka mateřské školy

  V Bylanech dne 29. 3. 2018                                    

Přijímání dětí_2018_19 informace.pdfStáhnout
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.pdfStáhnout
Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2018-2019_MŠ_Bylany.pdfStáhnout
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace