Mateřská škola, Bylany, okres Chrudim
+420 774 447 117

Provoz a organizace

"Ne pilná, ale cílevědomá práce vede k úspěchu"

 

Identifikační údaje Mateřské školy, Bylany, okres Chrudim

Název školy: Mateřská škola, Bylany, okres Chrudim

Sídlo školy:    Bylany 117, 538 01 Chrudim

Právnická forma: od 1. 1. 2003 příspěvková organizace - právní subjekt

Ředitelka: Mgr. Gabriela Kabešová, MBA

IČO: 70 99 54 19

Webové stránky: www.msbylany.cz

E-mail: msbylany@seznam.cz

Telefon: + 420 774 447 117

Počet tříd: 1

Zřizovatel školy: Obec Bylany, Bylany čp. 77, 538 01 Chrudim

Provoz mateřské školy:  celodenní od 6.30 do 16.00 hodin

Z bezpečnostních důvodů školu uzamykáme v době od 8.15 do 11.45  a od 12.45 do 14.15 hodin.
 

Mateřská škola má vypracovaný program dne, kde jsou přibližně časově vymezeny jednotlivé aktivity, průběh stravování, pobyt venku, odpočinek dětí. Tento rozpis je však flexibilní, s možností přizpůsobení novým situacím, nabídkám, změnám, mimořádným aktivitám, individuálním potřebám.

 

Režim dne

6:30 – 8:30 hod.
scházení dětí, nabídka činností, spontánní hry dle volby dětí, řízené, individuální, skupinové či společné hry, individuální rozvoj dítěte, tvořivé a estetické činnosti dětí, IP s předškolními dětmi
8:30 – 8:45 hod.
ranní cvičení (zdravotně preventivní cvičení, pohybové hry, cvičení s prvky jógy,  relaxace)
8:45 – 9:15 hod.
hygiena, svačina
9:15 – 9:45 hod.
didakticky zacílené činnosti
9:45 – 11:45 hod.
pobyt venku, převlékání, příprava na oběd
11:45 – 14:15 hod.
oběd, příprava na odpolední odpočinek, odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity, hygiena
14:15 – 16:00 hod.
odpolední svačina, řízené a zájmové činnosti, individuální plánované činnosti, pobyt venku na školní zahradě dle počasí

 

 

 

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace