Mateřská škola, Bylany, okres Chrudim
+420 774 447 117

Provoz a organizace

"Ne pilná, ale cílevědomá práce vede k úspěchu"

 

Identifikační údaje Mateřské školy, Bylany, okres Chrudim

Název školy: Mateřská škola, Bylany, okres Chrudim

Sídlo školy:    Bylany 117, 538 01 Chrudim

Právnická forma: od 1. 1. 2003 příspěvková organizace - právní subjekt

Ředitelka: Mgr. Gabriela Kabešová, MBA

IČO: 70 99 54 19

Webové stránky: www.msbylany.cz

E-mail: msbylany@seznam.cz

Telefon: + 420 774 447 117

Počet tříd: 1

Zřizovatel školy: Obec Bylany, Bylany čp. 77, 538 01 Chrudim

Provoz mateřské školy:  celodenní od 6.15 do 16.15 hodin


 

Mateřská škola má vypracovaný program dne, kde jsou přibližně časově vymezeny jednotlivé aktivity, průběh stravování, pobyt venku, odpočinek dětí. Tento rozpis je však flexibilní, s možností přizpůsobení novým situacím, nabídkám, změnám, mimořádným aktivitám, individuálním potřebám.

 

Program dne v MŠ

 

6:15 – 8:30

scházení dětí, nabídka činností, spontánní hry dle volby dětí, tvořivé a estetické činnosti, řízené, individuální, skupinové a společné hry, individuální rozvoj dítěte a IP s předškolními dětmi

8:30 – 8:45

ranní cvičení (zdravotně preventivní cvičení, pohybové hry, cvičení s prvky jógy, relaxace)

8:45 – 9:15

hygiena, svačina

9:15 – 9:45

didakticky zacílené činnosti

9:45 – 11:45

pobyt venku, příprava na oběd

11:45 – 14:15 hod.

oběd, příprava na odpolední odpočinek, odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity, hygiena

14:15 – 16:15 hod.

odpolední svačina, řízené a zájmové činnosti, individuální plánované činnosti, pobyt venku na školní zahradě dle počasí

 

Z bezpečnostních důvodů školu uzamykáme v době

od 8:15 do 11:45  a od 12:45 do 14:15 hodin.

 

 Mgr. Gabriela Kabešová, MBA, ředitelka

V Bylanech dne 1. 9. 2021 

 

 

NABÍDKA PRÁCE PEDAGOGA 

Přijmeme do svého týmu pedagoga se vzděláním předškolní a mimoškolní pedagogika.

Na částečný pracovní poměr (0,37 úvazek).

V případě zájmu kontaktujte vedení školy.

 

 

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy během letních prázdnin 2022

Po projednání se zřizovatelem Vám oznamujeme, že Mateřská škola, Bylany, okres Chrudim bude v době letních prázdnin uzavřena v době

od 4. 7. 2022 do 19. 8. 2022

 

 

V Bylanech dne 1. 5. 2022                   Mgr. Gabriela Kabešová, MBA, ředitelka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠABLONY III_MŠ Bylany 80 - publicita.pdfStáhnout
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace